سیمان فیروزاباد کیسه تیپ 2 عمده ده تن

قیمت :

تومان

76,000

تومان

74,500


ماسه شسته

قیمت :

تومان

800,000

تومان

600,000


آجر گری کوار 10-15-25 تن

قیمت :

تومان

750,000

تومان

730,000


سیمان فیروزاباد کیسه تیپ 2خرده

قیمت :

تومان

83,000

تومان

81,000


سیمان فیروزاباد کیسه تیپ 1خرده

قیمت :

تومان

83,000

تومان

82,000


سیمان فیروزابادکیسه تیپ 1عمده 15 تنی

قیمت :

تومان

75,000

تومان

74,000


سیمان فیروزابادکیسه تیپ 1عمده 25 تنی

قیمت :

تومان

74,000

تومان

73,000


سیمان فیروزاباد تیپ 1 فله 15 تنی

قیمت :

تومان

70,000

تومان

69,000


سیمان فیروزاباد تیپ 1فله 25 تنی

قیمت :

تومان

70,000

تومان

69,000


سیمان فیروزابادکیسه تیپ 2عمده 15 تنی

قیمت :

تومان

75,000

تومان

74,000


سیمان فیروزابادکیسه تیپ 2عمده 25 تنی

قیمت :

تومان

75,000

تومان

74,000


سیمان فیروزاباد تیپ 2 فله 15 تنی

قیمت :

تومان

70,000

تومان

69,000


سیمان فیروزاباد تیپ 2 فله 25 تنی

قیمت :

تومان

70,000

تومان

69,000


بتن اماده عیار 150

قیمت :

تومان

1,250,000

تومان

1,200,000


بتن اماده عیار 350

قیمت :

تومان

1,300,000

تومان

1,250,000


بتن اماده عیار 420

قیمت :

تومان

1,350,000

تومان

1,300,000


اجر 3 گل کوار 10-15-25 تن

قیمت :

تومان

830,000

تومان

800,000


اجر تیغه 10 یزد

قیمت :

تومان

0


ماسه 06

قیمت :

تومان

0


ماسه مخلوط

قیمت :

تومان

0


ماسه بادمی

قیمت :

تومان

0


ماسه نخودی

قیمت :

تومان

0


بیس

قیمت :

تومان

0فروشگاه

حساب کاربری

سفارشات